Pensioengevaar

Veel (jonge) vrouwen houden zich niet bezig met het pensioen. Pas wanneer ze bijna recht hebben op hun pensioen gaan ze op zoek naar informatie over hun pensioen. Helaas komen dan veel vrouwen van een koude kermis thuis. Het onzorgvuldig omgaan met je pensioen brengt vaak een enorme ellende met zich mee.  

In november 2016 werd zelfs nog bekend gemaakt dat de helft van jonge vrouwen niet is voorbereid op hun pensioen. Hieruit bleek dat één op de vier vrouwen geen flauw idee heeft hoe de financiële situatie is als ze stopt met werken. Ook gaf de helft van de ondervraagde aan te rekenen op het pensioen van haar man. Dit zijn nogal choquerende cijfers. Vooral omdat het bekend is dat één op de drie huwelijken uitlopen op een scheiding.

Ik werk, dus ik bouw pensioen op
'Wanener je in loondienst werkt, bouw je pensioen op', wordt gezegd. Toch bouwen 10% van de mensen die in loondienst werken helemaal geen pensioen op. Dit heeft voornamelijk te maken dat er geen pensioensregeling is bij het bedrijf. Vraag daarom altijd bij je (nieuwe) baan of er een pensioensregeling is. Ook als zelfstandig ondernemer is het niet vanzelfsprekend dat je pensioen opbouwt. Geen instantie zal je dan ook verplichten om pensioen op te bouwen als zelfstandig ondernemer, dit is jouw verantwoordelijkheid.

Om goed voorbereid te zijn, kun je diverse maatregelen treffen. Bekijk daarom hoe jij er met je pensioen voorstaat en houdt rekening met diverse factoren die invloed kunnen hebben op je pensioen. Want weet jij eigenlijk waar je recht op hebt, als je in een scheiding terecht komt? Of wanneer je een eigen bedrijf begint? Uiteraard geven wij van Pensioen en Vrouw tips zodat je jezelf kunt voorbereiden op je pensioen. Des te eerder je begint, hoe beter het is! Want een goed pensioen is uiterst belangrijk.