Pensioensysteem

Pensioensystemen

De twee bekendste pensioensystemen in Nederland zijn het eindloon- en het middelloonsysteem. Het eindloonsysteem gaat er vanuit dat je een ouderdomspensioen opbouwt van 70% van je laatstverdiende loon. Bij het middelloon wordt gestreefd naar een pensioen van 70% van het gemiddelde loon dat je als werkende hebt verdiend. Het eindloonsysteem is het meest gebruikelijk, maar het middelloonsysteem wordt ook steeds populairder. Veel mensen denken dat het middelloonsysteem minder gunstig is, omdat de lonen vroeger relatief veel lager waren dan nu. Maar niets is minder waar, want het middelloonsysteem kijkt naar de loonstijging en inflatie door de jaren heen. Zo komt het loon van toen, overeen met het loon dat tegenwoordig in een bepaalde functie verdiend wordt.

Tijdelijk geen werk
Het kan zijn dat je tijdelijk in geen van beide pensioensystemen zit. Je hebt bijvoorbeeld geen betaalde baan. Elk jaar dat je geen betaalde baan hebt, spaar je ook niet voor je pensioen. Uiteindelijk kun je niet tot het gewenste pensioenbedrag komen. Hierdoor ontstaat een pensioengat, want je bent niet instaat om 70% van je laatstverdiende of gemiddelde loon aan pensioen op te bouwen. Het is verstandig om hiermee rekening te houden en zelf je pensioen aan te vullen.

Terug naar overzicht