Ik ga scheiden

Scheiden

De beslissing om je relatie op te heffen en van je partner te scheiden, is meestal een ingrijpende, emotionele gebeurtenis. Het gaat vaak gepaard met pijn, verdriet en moeizame communicatie. Als de scheiding niet zonder slag of stoot is gegaan, denken veel vrouwen: 'Met hem(of haar) wil ik nooit meer iets te maken hebben!' Toch zijn er talloze redenen waarom goede communicatie van belang is. Eén daarvan is de pensioenregeling. Als je binnen 2 jaar – na de echtscheiding – het pensioenfonds van je ex-partner inlicht, krijg je jouw deel van zijn pensioen automatisch uitbetaald. Wacht je langer dan twee jaar, dan moet je jouw deel van het pensioen zelf gaan opeisen. Vrouwen die voor ingang van de wet(mei 1995) zijn gescheiden, vallen nog onder de oude pensioensregeling. Zij moeten hun deel van zijn pensioen altijd zelf opeisen.

Houdt het pensioenfonds op de hoogte van je scheiding, anders kunnen ze het pensioen niet uitbetalen. Het pensioen wordt pas verdeeld wanneer het werkelijk zo ver is, maar het is toch belangrijk om nu alvast afspraken te maken.

Nabestaandenpensioen
Wanneer je ex-partner overlijdt, heb je in sommige gevallen ook recht op nabestaandenpensioen (ook wel partnerpensioen genoemd) over de periode dat jullie getrouwd waren. Een scheidingsadvocaat of bemiddelaar zal je altijd hierop moeten wijzen. In het geval dat uw partner komt te overlijden heb je meestal recht op nabestaandenpensioen.

Terug naar overzicht