Misverstanden over pensioenen

Er bestaan veel misverstanden over de pensioenregeling. Om je meer inzicht te geven in dit 'lastige' en 'suffe' onderwerp, hebben we een aantal vragen met antwoord en stellingen op een rijtje gezet.

In mijn pensioen nog wel zeker?
Veel mensen vragen het zich af; Is er straks nog pensioen? Inderdaad, door alle berichtgeving in de media van afgelopen jaren zou je bijna denken dat je nergens meer op kunt rekenen. Er zijn verschillende maatregelen die door pensioenfondsen en pensioenverzekeraars genomen worden. Op dit moment zijn de pensioenen 100 procent veilig, maar dit kan dagelijks  veranderen..

Omdat pensioenverzekeraars beleggen moet ik meer pensioenpremie betalen.
Hoewel veel mensen dit denken, is dit niet waar. Sterker nog: als pensioenfondsen niet zouden beleggen zouden de premies zelfs veel hoger zijn dan nu het geval is. Daarnaast zijn de rendementen uit beleggingen nodig om je pensioen bijvoorbeeld te beschermen tegen inflatie.

Jonge vrouwen rekenen op een goed pensioen
Als je jong bent, denk je natuurlijk nog helemaal niet aan je pensioen. Er wordt vaak gedacht; In Nederland wordt het allemaal goed geregeld. Als je 67 jaar bent, ontvang je automatisch een AOW-uitkering, maar niemand weet als deze AOW-uitkering over 30 jaar nog bestaat? Bovendien is een AOW-uitkering alles behalve een vetpot. Daarnaast wil je ook niet ieder dubbeltje omdraaien tijdens je pensioen. Vooral voor een migrantenvrouw is de AOW-uitkering een klein bedrag, omdat je minder AOW hebt opgebouwd dan wanneer je vanaf je 16e in Nederland hebt gewoond. je AOW wordt dan als volgt berekend: stel je woont 20 jaar in Nederland en bent 64 jaar. Je hebt ieder jaar recht op 2%, dus in totaal krijg je 23x2%=46% van de volledige AOW.

Laat je in ieder geval tijdig en goed informeren over je toekomstige pensioensituatie.

Stoppen met werken op mijn vijftigste
Stoppen met werken op je 50ste is een aantrekkelijk idee. Je bent vaak nog fit genoeg om heel veel uit het leven te halen en het is dan heerlijk om zoveel vrije tijd te hebben. Financieel heeft het wel wat consequenties. Je laat namelijk 15 arbeidsjaren liggen. Niet alleen bouw je in die jaren geen pensioen op, maar je ontvangt dan ook geen inkomen meer. Sterker nog: Je geeft alleen maar geld uit en er komt niets binnen. Bovendien zijn het extra duren jaren omdat je pas op je 67ste AOW krijgt. Met ander woorden: Je moet 17 jaar zien te overbruggen. Je zult dus héél wat spaargeld moeten hebben. De vuistregel die je kunt onthouden is: Voor elk jaar dat je eerder stopt met werken en ook je pensioen eerder wilt laten uitkeren, krijg je jaarlijks 7% minder dan het bedrag op je pensioenoverzicht.

Ik heb jaren geen pensioen opgebouwd, hoe kan ik dat gat dichten?
Je kunt een pensioengat eigenlijk alleen repareren op individuele basis. Dat betekent dat je door te sparen, te beleggen en/of een koopsompolis geld opzij moet zetten. Je moet voor jezelf onderzoeken welke manier het beste bij jou past. Een eigen huis is bijvoorbeeld al een hele goede investering.

Bouw ik pensioen op als ik met zwangerschapsverlof ga?
Als je pensioen bij je werkgevers opbouwt en met zwangerschapsverlof gaat, gaat de pensioenopbouw door.

Hoe zit het met pensioenopbouw bij zorg- en ouderschapsverlof?
Zorg- en ouderschapsverlof zijn meestal onbetaald. Dat betekent dat als je met zorg- of ouderschapsverlof gaat, je meestal geen of minder pensioen opbouwt. Soms kun je een regeling met je werkgever afspreken over je pensioenopbouw.

Wat is een pensioen en waar moet je allemaal op letten?

Pensioen is een woord dat we allemaal kennen, maar vaak weten we niet precies wat het betekent en waar we op moeten letten als he...

Lees meer
Ik ga scheiden

De beslissing om je relatie op te heffen en van je partner te scheiden, is meestal een ingrijpende, emotionele gebeurtenis. Het gaat vaak gepaard met pijn, verdriet en moeizame...

Lees meer
Stappenplan

Stap 1: Wat heb ik al? Heb je een eigen huis, een bedrijfspand, roerende en onroerende goederen, waardevolle vermogensbestanddele...

Lees meer
Wat kun je zelf doen?

Voor dure sporten heb je na je pensioen weliswaar meer tijd, maar meestal geen energie voor. Toch zijn er misschien wensen die je na je pensioe...

Lees meer